Broarna i Fyrisån

Upplev fem broöppningar i Fyrisån!

M/S Kung Carl Gustaf tar er med på en upplevelserik resa längs Fyrisån och in i Mälarens vatten. Vi upplever fem broöppningar på vår dagskryssning uppåt ån.

Islandsbron

Vid Islansdbron ligger M/S Kung Carl Gustaf, det är också härifrån alla våra kryssningar avgår ifrån. Islandsbron är en bro i centrala Uppsala. Bron går över floden Fyrisån och markerar övergången mellan gatorna Munkgatan i väst och Bäverns gränd i öst. Bron ligger intill Islandsfallet, ett mindre fall i ån. En bro med namnet Munkbron nämndes så tidigt som på 1500-talet. M/S Kung Carl Gustaf ligger precis nedanför Islandsbron. Vi passerar inte Islandsbron då den inte är öppningsbar.

Hamnspången

Hamnspången är en gång- och cykelbro i centrala Uppsala. Den går över Fyrisån och förbinder Stadsträdgården med Kungsängen. Hamnspången invigdes 26 oktober 2012. Bron är konstruerad som en holländsk motviktsbro som öppnas med hjälp av en vikt högt uppe i ena änden av brokonstruktionen. Bron används av över 4 000 cyklister per dygn.

Tullgarnsbron

Tullgarnsbron är en bro mellan korsningen Östra Ågatan / Kungsängsesplanaden och Ulleråkersvägen i Uppsala som är under uppbyggnad. Grävarbeten inför bygget startade i månadsskiftet oktober/november 2021. Bron planeras stå färdig våren 2023.

Kungsängsbron

Kungsängsbron är en bro över Fyrisån i Uppsala. Bron är en öppningsbar klaffbro och invigdes 1982. Den utgör en del av den hårt trafikerade Kungsängsleden som i sin tur är en viktig förbindelse mellan vissa av Uppsalas sydliga delar och motorvägen i Uppsala.

Vindbron

Vindbron knyter samman de sydvästra och sydöstra stadsdelarna Ultuna och Kungsängen. En bro på platsen har funnits sedan 1600-talet. En rullbro byggdes på 1960-talet. Sedan slutet av 1990-talet var Vindbron stängd för trafik över Fyrisån, då den stod permanent i ett öppet läge. När den närbelägna Kungsängsbron öppnades 1982 minskade även behovet av Vindbron. Den 4 september 2018 invigdes den nya gång- och cykelbron.

Flottsundsbron

Flottsundsbron är en bro vid Flottsund i Sunnersta, i sydligaste Uppsala nära Fyrisåns mynning i Ekoln. Bron är en öppningsbar klaffbro för trafik fram till hamnbassängen, och anknyter till Uppsalas södra stadsdelar.

Olika broar har funnits på platsen sedan 1600-talet, och strax söder om den nuvarande bron finns gamla brofästen kvar från en tidigare bro. Fram till 1960 var bron en del av den huvudsakliga infarten till Uppsala från Stockholm via dåvarande E4, Riksväg 13, som idag är länsväg 255. Vid bron gick även länsgränsen mellan Uppsala län och Stockholms län.

Gränsen flyttades söderut i och med Knivstatraktens införlivande i Uppsala kommun (1971). Knivsta har dock sedan 1 januari 2003 återigen bildat en egen kommun varpå det numera åter går en kommungräns vid bron.

Den förutvarande bron, en svängbro som hade en stomme av trä, var i dåligt skick, ersattes under ett projekt under 2015–2017 av en ny bredare bro på samma plats, men nu en klaffbro och med separata körfält för bilarcyklar och gående. Under byggtiden var en temporär bro i drift omedelbart norr om den ursprungliga bron för bil, cykel och gående.

Den nya Flottsundsbron invigdes den 22 april 2017

M/S Kung Carl Gustaf

M/S Kung Carl Gustaf tar er med på en upplevelserik resa längs Fyrisån och in i Mälarens vatten.

Våra dagskryssningar tar er med till Skoklosters slott där vi gör ett stopp för att ge möjligheten uppleva det vackra barockslottet eller njuta en stund i de gröna trädgårdarna runt slottet.